privacyverklaring haptotherapie nicole flapper

PRIVACYVERKLARING Haptotherapie Nicole Flapper
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uwgezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevensopgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw explicietetoestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medischegegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uwbehandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliƫntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informerenen hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:-

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bijeen verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicietetoestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiƫle administratie en hetopstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgendegegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:.

  • NAW (Naam Adres Woonplaats)-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling