Covid-19

Praktijk protocol COVID-19 (Corona) Haptotherapie Nicole Flapper

Dit protocol is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de leidraad infectiepreventie Covid-19 CAM-sector. Haptotherapie valt onder de zogenaamde contactberoepen, waar er vaak en direct contact is met anderen binnen een afstand van anderhalve meter. Uiteraard moeten en willen wij zo veilig mogelijk werken om het voor onszelf en onze cliënten veilig te laten zijn.

Algemeen (Therapeut & Cliënt)
Blijf altijd thuis bij één van de volgende klachten van jou of iemand in jouw huishouden

 • (Neus)verkoudheid
 • Loopneus
 • Benauwdheid
 • Kortademigheid
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Onbekende hoofdpijn
 • (Lichte) hoest of kuchen
 • Verhoging (tot 38 graden) of koorts (>38 graden)

Ik versoepel tijdelijk mijn annuleringsvoorwaarden wanneer je gezondheidsklachten hebt, ook al zijn ze maar licht, dan kun je onze afspraak op elk moment kosteloos annuleren. Een (beeld)bel consult is dan mogelijk.

Cliënten

 • Kom in ieder geval op de afgesproken tijd of maximaal 5 minuten eerder.
 • Bij binnenkomst handen reinigen met desinfectiemiddel. Dit staat voor je klaar.
 • Neem zelf twee grote handdoeken mee voor het geval aanraking onderdeel uitmaakt van de behandeling
 • Neem verder zo weinig mogelijk spullen mee.
 • Kom bij voorkeur alleen. Kan dit niet, bijvoorbeeld bij de begeleiding van kinderen, dan wacht de begeleider/ouder buiten of gaat mee de behandelruimte in. Dit vooraf in overleg met de therapeut.
 • Koffie en thee schenk ik in kartonnen bekertjes.
 • Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM niet nodig, als de gezondheidscheck in acht wordt genomen (uiteraard mag je zelf een mondkapje meenemen / gebruiken).
 • Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Cliënt & therapeut

 • We geven geen handen.
 • We hanteren anderhalve meter afstand tot elkaar. Bij het werken binnen de 1,5 meter grens (aanraking) geldt Aanraking gebeurt altijd in overleg met en met instemming van de cliënt. Spreek zo min mogelijk tijdens huid-op-huidcontact en fysieke onderzoeken. Dit vermindert de kans op besmetting.
 • Hoesten of niezen in je elleboog.
 • Papieren zakdoeken gebruiken en direct na gebruik in de pedaalemmer.
 • Direct handen wassen/desinfecteren na hoesten en niezen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM niet nodig, als de gezondheidscheck in acht wordt genomen

Therapeut

 • Bij binnenkomst en tussen elke afspraak was ik mijn handen of reinig ik met desinfectiemiddel.
 • Ik plan voldoende ruimte tussen de afspraken, om de praktijk / contactpunten te reinigen, zodat ik op de afgesproken tijd beschikbaar ben en bezoekers elkaar niet tegenkomen.
 • Ik zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
 • Binnen de 1,5 meter kan ik gebruik maken van een chirurgisch mondkapje.
 • Ik behandel, indien mogelijk, zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan.
 • Voor en direct na aanraking was/desinfecteer ik mijn handen.
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen.
 • Er is een afvalemmer met voetpedaal aanwezig.
 • Als ik ook maar enige symptomen heb, of in contact ben geweest met iemand die mogelijk besmet is, zeg ik onze afspraak af.
 • Tijdens het maken van de afspraak met en vlak voor onze afspraak doe ik een telefonische of schriftelijke gezondheidscheck.